error
error error error error error error

INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE

Diagnostika a terapie s vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem, certifikovaným v DNS.

Rozsah služeb:
· komplexní diagnostika těla – kineziologický rozbor
· mobilizace, manipulace, měkké techniky svalů, kůže, vaziva, fascií atd
· cvičení na podkladě metodik Ludmily Mojžíšové, Mc Kenzie, Raševa, Brüggera, Dorna atd
· dynamická neuromuskulární stabilizace dle P.Koláře
· prvky z reflexní terapie
· aktivizace, kondice a posílení na závěsných lanech – TRX, s therabandy, gymbaly, BOSU apod
· tejpování
· manuální lymfodrenáž
· senzomotorika a jiné

TEJPOVÁNÍ:
· může být kineziologické nebo lymfatické
Kineziologické tejpování se užívá k ovlivnění funkce svalů, vazů, kloubů, lymfatické tejpování pak k ovlivnění toku lymfy při otocích a podlitinách nejčastěji po úrazech, ale např. i při neurologických bolestech, a všude tam, kde lze aplikovat i manuální lymfodrenáž.

Funkční tejp aplikujeme vždy na čistou kůži.

Mužům doporučuji oholit místo, kam má být tejp aplikovaný.

Nutné je vyčistit místo v plném rozsahu svalů, které mají funkční vztah k bolavému místu.
Např. při bolestech kolene je nutné oholit koleno i bérec i část nad kolenem, ideálně 2/3 stehna
tel
+420 605 954 073
mail
fyzioreporyje@gmail.com
fb
 
dolni

© 2017-2022 FYZIOZÍTKOVÁ - All rights reserved!
webdesign by
Anima Animal