error
error error error error error error

INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE

Diagnostika a terapie s vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem, certifikovaným v DNS.

Rozsah služeb:
· komplexní diagnostika těla – kineziologický rozbor
· mobilizace, manipulace, měkké techniky svalů, kůže, vaziva, fascií atd
· cvičení na podkladě metodik Ludmily Mojžíšové, Mc Kenzie, Raševa, Brüggera, Dorna atd
· dynamická neuromuskulární stabilizace dle P.Koláře
· prvky z reflexní terapie
· aktivizace, kondice a posílení na závěsných lanech – TRX, s therabandy, gymbaly, BOSU apod
· tejpování
· manuální lymfodrenáž
· senzomotorika a jiné

TEJPOVÁNÍ:
· může být kineziologické nebo lymfatické
Kineziologické tejpování se užívá k ovlivnění funkce svalů, vazů, kloubů, lymfatické tejpování pak k ovlivnění toku lymfy při otocích a podlitinách nejčastěji po úrazech, ale např. i při neurologických bolestech, a všude tam, kde lze aplikovat i manuální lymfodrenáž.

Funkční tejp aplikujeme vždy na čistou kůži.

Mužům doporučuji oholit místo, kam má být tejp aplikovaný.

Nutné je vyčistit místo v plném rozsahu svalů, které mají funkční vztah k bolavému místu.
Např. při bolestech kolene je nutné oholit koleno i bérec i část nad kolenem, ideálně 2/3 stehna

FYZIKÁLNÍ TERAPIE:
· Ultrazvuk - jedná se o mechanické působení vyvolané podélným vlněním, které dobře prostupuje měkkými tkáněmi (svaly), rozkmitává tkáně a buňky (mikromasáž) a mění se na energii tepelnou (hluboký ohřev). Má tedy zejména myorelaxační účinky (uvolnění svalů) a antiedematozní (pomáhá rozpustit tuhé otoky).
NAPŘ. ARTRÓZY, (TENISOVÝ LOKET), PATNÍ OSTRUHA, ZÁNĚTY ŠLACH, BOLESTI A TUHOST SVALŮ, OTOKY

·
Laser – jedná se o tzv. fototerapii, konkrétně o aplikaci elektromagnetického polarizovaného záření. Používám ručně vedenou sondu k bodovému, cílenému ozařovaní. Jedná se o aplikátor třídy lllB, s výkonem 400mW. Účinky jsou biostimulační (regenerace a obnova tkání), protizánětlivý, analgetický.
NAPŘ. JIZVY, AKNÉ, HERPES (OPAR), TINNITUS, KARPÁLNÍ TUNEL, ISCHIALGIE…


·
Kontaktní elektroterapie – elektrický proud je přiváděn do organismu přes kůži prostřednictvím elektrod. V ordinaci využívám tzv. vakuové elektrody, které ulpívají na těle díky podtlaku, tedy velmi dobře drží. Přístroj nabízí aplikaci nízkofrekvenčních proudů (např. diadynamické proudy,Träbert, TENS), středněfrekvenční proudy (zejména čtyřpolární aplikace), elektrostimulaci, elektrogymnastiku ( využití u oslabených svalů a periferních paréz).
NAPŘ. LUMBALGIE, MYALGIE, NEURALGIE, NEUROPATIE, ARTHROSY AKUTNÍ A CHRONICKÉ, ZMRZLÉ RAMENO, OSLABENÉ A PARETICKÉ SVALY, A MNOHO DALŠÍHO

REBOX
Rebox je efektivní v léčbě akutní a chronické bolesti a v rehabilitaci muskuloskeletálních onemocnění. Časový harmonogram reboxové terapie je individuální a závisí na charakteru a chronicitě obtíží.
INDIKACE:
· léčba akutní a chronické bolesti, bolesti páteře (vertebrogenní algický syndrom)
· poúrazové a pooperační bolesti, akutní svalové přetížení
· léze šlach a vazů (entezopatie)
· bolesti kloubů
· svalový hypertonus a spazmy, urychlení hojivých procesů atd.
tel
+420 605 954 073
mail
fyzioreporyje@gmail.com
fb
 
dolni

© 2017-2019 FYZIOZÍTKOVÁ - All rights reserved!
webdesign by
Anima Animal