error
error error error error error error
"TĚLO NECHŤ KAŽDODENNÍ SVÉ HÝBÁNÍ MÁ."
(J. A. Komenský)
O MNĚ

Studium v oboru fyzioterapeut jsem ukončila v roce 1993.
Následně jsem získala praxi jako fyzioterapeut:
· Lázně Luhačovice
· Krajská nemocnice Zlín
· Nemocnice Na Homolce, Praha

Od roku 2005 jsem registrována pod MZČR jako Fyzioterapeut pracující bez odborného dohledu

Další vzdělávání a kurzy:

1997 – 1998 – atestace v LTV 1997 – Kurz v problematice poranění páteře a míchy (IDVPZ Brno)
1997 – Metodiky posturální korekce cvičen na labilních plochách (PaedDr. Pavel Švejcar)
1998 - 1999 - diagnostika a léčba poruch pohybového aparátu měkké a mobilizační techniky (IPVZ Brno)
2005 - účast na školícím místě: fyzioterapie u kriticky nemocných, práce s ventilovaným pacientem
(Fakultní nemocnice Hradec Králové)
2005 - inovační kurz: Léčba idiopatické skoliosy metodou aktivní segmentální centrace (Dr. Pavel Švejcar)
2006 - Kurz Stabilizace páteře (
PhDr. Alena Herbenová)
2006 – Certifikovaný kurz LYMFODRENÁŽ – akreditován pod MZDR
2007 – Odborný kurz: léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové (
PhDr. Eva Haladová, Věra Jedličková)
2007 – seminář onemocnění temporomandibulárního kloubu (NNH, MUDr. Jan Paska)
2007 – seminář Syndrom kostrče (NNH, Bc. Markéta Velková)
2007 – seminář Senzomotorika
(NNH, Petra Dryeová)
2008 – Odborný kurz: Stabilizační terapie s oscilujícími tyčemi – Propriomed (
MUDr. Eugen Rašev)
2008 - Odborný kurz: posturální proprioceptivní terapie segmentální instability POSTUROMED (MUDr. Eugen Rašev)
2008 – certifikovaný kurz – Bazální stimulace (
Institut Bazální stimulace)
2008 – seminář Aktivace pánevního dna (NNH, MUDr. Zuzana Rosenová)
2009 – Odborný kurz: SM systém 1 + 2 (MUDr. Richard Smíšek)
2009 – Odborný kurz: SM systém 3 + 4 ( MUDr. Richard Smíšek)
2009 – Odborný kurz: BOSU CORE DIPLOM (Face czech academy, Mgr. Daniel Müller)
2011 – Odborný kurz Operační výkony na páteři + rehabilitace (NNH, MUDr. Roman Kučera)
2011 – Certifikovaný kurz s akreditací MZČR – Hlasová rehabilitace a reedukace
(MUDr. Martin Kučera, RNDr. Marek Frič, Mgr. Martin Halíř)
2011 – Odborný kurz: Medical Taping Concept
(L& L Centrum tejpování – Lucie Krestová)
2012 – Kurz: Dornova metoda a Breussova masáž
(Dexter academy)
2012 – Kurz: Dynamické tejpování

2015 - ukončení distančního studia bakalářského oboru Fyzioterapie
(LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové)

2016 - kurz: Mechanical diagnosis and therapy the Lumbar Spine
(The McKenzie Institute)

2017 - kurz: Reflexní terapie
(Škola přírodní medicíny)
2019 - Certifikovaný kurz DNS terapie
(Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD.)

Přednášky a publikační činnost:

13. 12. 2006 – Mezioborová konference - název přednášky "Význam rehabilitace v komplexní péči o pacienta"
(
jsem autorem přednášky a článku publikovaného v časopisu Sestra 12/2007)
28. 3. 2007 – II. Regionální kongres rní péče název přednášky "Polohování – prevence i léčba"
(jsem spoluautorem přednášky i článku publikovaného v časopisu Sestra 9/2008)
7. 4. 2011 – Odborné sympozium na téma MINIINVAZE "RHB péče o pacienty po fixačních operacích bederní páteře"
(jsem spoluautorem přednášky
)
tel
+420 605 954 073
mail
fyzioreporyje@gmail.com
fb
 
dolni

© 2017-2022 FYZIOZÍTKOVÁ - All rights reserved!
webdesign by
Anima Animal